Fertillia

Semințe pentru România

comenzi@rodbun.ro

 

Instalare panouri fotovoltaice si desfiintare constructii C28, C30, C31, C50, C51, C52

Fabricile de Samanta Fertillia SRL, titular al proiectului “Instalare panouri fotovoltaice si desfiintare constructii C28, C30, C31, C50, C51, C52”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul “Instalare panouri fotovoltaice si desfiintare constructii C28, C30, C31, C50, C51, C52”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Tichilesti, sat Tichilesti, str. Panait Cerna, nr. 3.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din Municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – Sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Awesome Work

You May Also Like